Metóda spájania zvukov

Naučte deti čítať anglický text metódou spájania zvukov (Synthetic Phonics)

Hlavnou metódou výučby čítania anglického jazyka v britských školách je v súčasnosti metóda spájania zvukov (foném). Deti sa učia vyše 40 základných zvukov (foném, hlások) v angličtine a ich písanú podobu, pričom jeden zvuk (jedna fonéma, hláska) môže mať aj niekoľko písaných podôb.

Deti sa naučia priradiť zvuk jednotlivým písmenám anglickej abecedy. Učia sa teda zvuk písmena a nie jeho názov. Napríklad písmeno „a“ sa nazýva „ej“, ale číta sa, teda jeho zvuk je (široké) „a“. Alebo písmeno „k“ sa nazýva „kej“, ale jeho zvuk je „k“. Niektoré zvuky (hlásky) sú reprezentované skupinou písmen. Napríklad zvuk pre skupinu písmen "sh" je "š" ako v slove shop, pre skupinu písmen "oa“ je to "ou“ ako v slove boat.

Zvuky (hlásky, fonémy) a ich písané podoby sa deti učia postupne, pričom po zvládnutí určitej skupiny zvukov sa deti učia tieto spájať a čítať prvé slová. Ako bolo spomenuté, niektoré zvuky (hlásky) majú niekoľko písaných podôb. Pri výuke sa však najskôr začína s tými najčastejšie používanými, ktoré sú zvýraznené v našich tabuľkách modrou farbou.

Keď sa dieťa naučí najčastejší spôsob písania hlások, je pripravené samé prečítať knižky s jednoduchým textom, ktorý bol vytvorený v súlade s výučbou čítania metódou spájania zvukov. Knihy podporujúce túto metódu sa delia podľa obtiažnosti do skupín. Viac informácii je v sekcii Úrovne kníh.

V angličtine existujú aj slová s netypickou písanou podobou určitého zvuku. Tie sa zvyknú nazývať ako zložité, komplikované, ťažšie slová ( tricky words) a deti sa musia naučiť osobitne ako ich správne prečítať, kedže obsahujú netypickú písanú formu jedného alebo viacerých zvukov. Patria sem napr. "the“, "said“, "was“, "some“,“are", "eye“ a iné. Taktiež sa deti na začiatku postupne oboznamujú s často používanými slovami (common words), v ktorých má niektorý zo zvukov (hlások) písomnú podobu, ktorá sa učí až neskôr v procese výučby. Príkladom je "they" (th-ey), "my" (m-y), "here" (h-ere) a pod.

Príklady spájania zvukov:

Anglické slovo

Čítanie jedntolivých zvukov

Spojenie zvukov do slova *

cat (c-a-t-)

[k-a-t]

[kat]

jam (j-a-m)

[dž-a-m]

[džam]

moon (m-oo-n)

[m-ú-n]

[mún]

rain (r-ai-n)

[r-ej-n]

[rejn]

show (sh-ow)

[š-ou]

[šou]

* používame slovenskú fonetickú transkripciu


Praktické ukážky čítania nádete tu.

×

Milí zákazníci,

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID-19 sme prikročili k nasledovným zmenám:

- do odvolania rušíme osobný odber objednávok

- znižujeme frekvenciu návštev v pobočkách Slovenskej pošty a preto je v prípade zvolenia dopravy "Slovenská pošta" potrebné rátať s predĺženou dodacou dobou

- v záujme zvýšenia Vašej osobnej bezpečnosti i bezpečnosti doručovateľov, rušíme zásielky na dobierku. K dispozícii zostávajú: platba prevodom/vkladom na účet, platba kartou TrustCard ako aj okamžitý bankový prevod TrustPay.

- dodávky kuriérom sa riešia priebežne bez zmeny.

Veríme, že túto výnimočnú situáciu spoločne zvládneme. Prajeme Vám hlavne pevné zdravie a nech Vám knižky a darčeky od nás spríjemnia dlhé dni.

Ľubica Kemp