Základné údaje o členstve

Výška členského poplatku: 15 eur
V členskom poplatku je predplatených požičanie 20 kníh na dobu max 3 mesiace (4 x 5 kníh)
Počet zásielok: 4
Počet kníh v každej zásielke: 5

Počet kníh v úvodnej zásielke: 6